Eettiset ohjeet

Eettiset ohjeet

 • Käytännön ohjeistot, joiden tarkoitus on tukea, selventää ja ohjata toksikologien työtä
 • Perustuvat lakeihin, määräyksiin ja muihin sääntöihin tutkimuksen ja toksikologian alalla
 • Jaettu  7 alaryhmään:
  1. Tieteellisen tutkimuksen periaatteet (tieteellinen tutkimus ja julkaiseminen)
  2. Laboratorioeläimiä sisältävä tutkimus
  3. Ihmisiä sisältävä tutkimus
  4. Tutkimus geneettisellä materiaalilla (ihmisgeenien tutkimus tai muu geneettinen tutkimus)
  5. Ympäristö
  6. Ammatillinen aktiivisuus ja tiedonvälitys (asiantuntija- ja julkiset lausunnot ja tiedotus)
  7. Toksikologin yleinen vastuu

Kaikessa tutkimuksessaan toksikologin pitää aktiivisesti edistää ihmisten terveyttä ja turvallisuutta ja minimoida haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

STY:n eettiset ohjeet on luotu jo 30 vuotta sitten, ja tällä hetkellä ne ovat päivitettävänä. Kun päivitystyö on tehty, ohjeet tullaan lisäämään tälle sivustolle.

Kuva: Saara Sivonen / Tukes kuvapankki