Jäsenyys

STY:n jäsenet pääsevät mukaan toksikologien verkostoon Suomessa, ja saavat siten ajankohtaista tietoa esimerkiksi kursseista, seminaareista, symposiumeista ja alan työpaikoista. Lisäksi STY järjestää vuosittain tieteellisen symposiumin, jonka hinta on jäsenille alennettu. Symposiumin aiheeseen ja ohjelmaan pääsee halutessaan vaikuttamaan. STY pitää yhteyttä jäseniinsä sähköpostitse, joten pidäthän huolen siitä, että ilmoitat sähköpostiosoitteen muutoksista sihteerille.

EUROTOX myöntää STY:n jäsenille alennuksen EUROTOX-kokousten ilmoittautumismaksusta. Myös SETAC myöntää STY:n jäsenille alennuksen Euroopan kokouksesta. SETAC:in myöntämä alennus edellyttää promo-koodia, jonka voi hankkia ennen kokousta EUROTOX sihteeristöltä (Elaine Ferrioli, sähköposti: secretariat@eurotox.com).

Jäseneksi liittyminen: Täytä jasenhakemus, pyydä kahden suosittelijan allekirjoitukset ja lähetä sähköisesti sihteerille.

Sähköpostiosoitteen ja nimen muutokset: Yhteydenotto sihteeriin sähköisesti.

Jäsenmaksu 30 € tilille IBAN FI8780001201716678 [Suomen Toksikologiyhdistys r.y.], viitenumero 1009. Jäsenmaksu erääntyy vuosittain toukokuun lopussa.

Kannattajajäsenyys (yritykset): Mahdollisuus hakea STY:n kannattajajäsenyyttä ja saada samalla näkyvyyttä sekä kontakteja toksikologian ammattilaisiin. Kannattajajäsenmaksu on 300 €. Lisätietoja puheenjohtajalta / sihteeriltä!

 

Henkilötietolain 10 § ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste. Rekisteritietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen tiedonvälitykseen, postituslistana sekä jäsenmaksutilanteen seuraamiseen.