Säännöt

Suomen Toksikologiyhdistyksen säännöt on päivitetty vuonna 2017. Samaan aikaan perustettiin Suomen Toksikologian kansalliskomitea ja päätettiin sen säännöistä.

Suomen Toksikologiyhdistyksen säännöt

Suomen Toksikologian kansalliskomitean säännöt