Linkit

Toksikologian ja sen lähialojen opetusta annetaan Suomessa useissa yliopistoissa, joissa toteutetaan myös toksikologiaan liittyvää tutkimustoimintaa

Toksikologian tutkimusta ja toksikologista riskinarviontia tehdään yliopistojen lisäksi myös useissa tutkimuslaitoksissa ja valtion virastoissa, kuten

Euroopan Kemikaalivirasto ECHA sijaitsee Helsingissä, Euroopan Elintarvikevirasto EFSA Parmassa, Italiassa ja Euroopan Lääkevirasto EMA Lontoossa, Isossa-Britanniassa. Nämä virastot koordinoivat eri sektorien lainsäädännöistä tulevia velvoitteita, johon sisältyy erilaisten kemikaalien vaaran- ja riskinarviointi.

Euroopan Komission alaisuudessa toimii tutkimuskeskus, Joint Research Centre, jonka toimipisteitä sijaitsee useissa Euroopan kaupungeissa.