Eettiset ohjeet

STY:n eettisten ohjeiden on tarkoitus tukea, selventää ja ohjata toksikologien työtä. Ohjeet perustuvat lakeihin, määräyksiin ja muihin sääntöihin tutkimuksen ja toksikologian alalla ja ne on jaettu 7 alaryhmään:

  1. Tieteellisen tutkimuksen periaatteet (tieteellinen tutkimus ja julkaiseminen)
  2. Laboratorioeläimiä sisältävä tutkimus
  3. Ihmisiä sisältävä tutkimus
  4. Tutkimus geneettisellä materiaalilla (ihmisgeenien tutkimus tai muu geneettinen tutkimus)
  5. Ympäristö
  6. Ammatillinen aktiivisuus ja tiedonvälitys (asiantuntija- ja julkiset lausunnot ja tiedotus)
  7. Toksikologin yleinen vastuu

Kaikessa tutkimuksessaan toksikologin pitää aktiivisesti edistää ihmisten terveyttä ja turvallisuutta ja minimoida haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

Ohjeet on laadittu lähes 30 vuotta sitten, nämä vuonna 1995 hyväksytyt ohjeet ovat tällä hetkellä päivitettävänä.